عشق سنگی - ژ/ژ/ژ/ژ/ژ/ژ/ژژ/ دفتر عشق ژ/ژ/ژ/ژ/ژ/ژ/ژ/ژ/ژ/

ژ/ژ/ژ/ژ/ژ/ژ/ژژ/ دفتر عشق ژ/ژ/ژ/ژ/ژ/ژ/ژ/ژ/ژ/

   سعي کن انچه را که دوست داري به دست آوري

                     وگر نه مجبور ميشوي آنچه را که به دست مي آوري

                         دوست داشته باشي

 

 دفترم خط خطی ست , دیوارهایم نه

   اشک و لبخندم عادتی ست , خستگی هایم نه

     چشمانم قهوه ای خاکستری ست , دیده هایم نه

        در میان این شش ضلع خط به خط پررنگتر

             خستگانیهای من یک به یک خط می خورند

                          یادگاری یادتون نره ها

نوشته شده در سه شنبه ۴ اردیبهشت۱۳۸۶ ساعت 0:59 توسط ایمان جواهری |

بهترين مطالب توسط وحيد

سایت آموزش ایرانیان